CELE 8 PALIERE ESENȚIALE

pentru o administrație eficientă

Mediu

Mediu

- Cadastru verde pentru Bucureşti şi Registrul spaţiilor verzi;
- Centura verde a Capitalei;
- Răscumpărarea suprafeţelor retrocedate din parcuri şi desfiinţarea teraselor ilegale;
- Inventarierea zonei Lacul Morii şi amenajarea acestei arii naturale ca parc;
- Zonarea oraşului şi limitarea accesului auto;
- Finalizarea proiectului de reamenajare a falezei lacurilor Tei şi Floreasca şi amenajare ca zonă de recreere;
- Înfiinţarea Poliţiei mediului, pentru început cu voluntari, iar ulterior instituţionalizat.Sănătate

Sănătate

- Un nou spital regional de urgenţă multidisciplinar pentru Bucureşti şi zonele limitrofe în clădirea abandonată fosta „Casă Radio”, identificarea surselor de finanţare necesare şi a soluţiei de reintroducere în patrimoniul public;
- Continuarea şi intensificarea programului de reabilitare şi modernizare a spitalelor din reţeaua municipală: Spitalele Victor Babeş, Malaxa, Burghele, Colentina, Filantropia; clinică nouă în incinta spitalului „Sfântul Ştefan”;
- Susţinerea promovării iniţiativei legislative privind acordarea tichetelor de sănătate.

Învățământ

Învățământ

- Inventarierea necesarului de locuri în creşe şi grădiniţe şi iniţierea imediată a procedurilor pentru construcţia de noi localuri în zonele deficitare;
- Reluarea şi dezvoltarea programului demarat în anii 2002 – 2004 pentru reabilitarea sistemului educaţional;
- Sprijin financiar pentru elevii fără resurse, sprijin pentru elevii supradotaţi şi sprijin pentru „a doua şansă” destinat adulţilor pentru desăvârşirea pregătirii şcolare sau pentru reconversie profesională.
Cultură și Sport

Cultură și Sport

- Proiectul „Bucureşti Capitală Culturală Europeană 2021”;
- Nouă sală de concerte în Bucureşti;
- Utilizarea râului Dâmboviţa ca spaţiu public pentru locuitorii oraşului;
- crearea şi dezvoltarea unui festival internaţional care să promoveze brandul Bucureştiului;
- Sala sporturilor polivalentă;
- Măsuri instituţionale pentru preluarea în administrare a stadioanelor Sportul Studenţesc şi Progresul, reabilitarea, modernizarea acestora şi punerea în circuitul competiţional;
- Reabilitarea şi modernizarea Sălii Polivalente din Parcul Tineretului.

Siguranța<br> cetățeanului

Siguranța
cetățeanului

- Siguranţa cetăţeanului în caz de dezastre – responsabilităţi instituţionalizate şi instruire intervenţii post-dezastre;
- Actualizarea hărţii de risc seismic, reinventarierea clădirilor încadrate ca având risc seismic şi o nouă expertiză a acestora;
- elaborarea unui program multianual şi prioritizarea consolidărilor la clădirile cu risc seismic; consolidare versus construcţii noi; proiecte gratuite pentru locatarii cu venituri reduse şi pentru clădiri din patrimoniul istoric;
- Elaborarea unui program multianual şi prioritizarea consolidărilor la clădirile cu risc seismic; consolidare versus construcţii noi; proiecte gratuite pentru locatarii cu venituri reduse şi pentru clădiri din patrimoniul istoric;
- Revederea şi actualizarea programelor şi procedurilor instituţionale pentru adăpostirea persoanelor fără adăpost, a persoanelor vârstnice şi copiilor abandonaţi;
- Revederea şi urgentarea programelor de eliminare din stradă şi sterilizare a câinilor fără stăpân; funcţionare ASPA; aplicarea exigentă a legislaţiei privind animalele fără stăpân;
- Introducere standarde de cost pentru consolidarea clădirilor de locuinţe.

Dezvoltare urbană și transport public

Dezvoltare urbană și transport public

- Un nou sistem de organizare administrativ – teritorială – renunţare la actualul sistem cu şase sectoare, organizare pe zone având la bază identităţile actuale (cartiere etc.);
- Noua reglementare PUG;
- Recuperarea centrului oraşului prin reconectarea şi revitalizarea zonelor centrale de la sud de Dâmboviţa şi Centrul Civic; reabilitarea bd. Unirii între Piaţa Constituţiei şi Piaţa Unirii – promenada „La Fântâni”;
- Implementare graduală în funcţie de resursele Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Central Bucureşti; - RATB, producător de tramvaie – reabilitarea şi modernizarea Uzinei de reparaţii (URAC) a RATB şi transformarea în fabrică de tramvaie (inclusiv componente), posibil furnizor pentru România şi sud-estul Europei;
- Dezvoltare sisteme de parcări tip park&ride la intrările în oraş prin reţeaua de autostrăzi şi DN, precum şi la capetele liniilor magistrale de metrou;
- Prioritizarea transportului public din Bucureşti – integrarea transportului de suprafaţă cu cel subteran, o nouă hartă a transportului public în Capitală.Utilități și administrație publică

Utilități și administrație publică

- Finalizarea lucrărilor la linia a II a de la staţia de epurare ape uzate Glina şi la incineratorul de nămoluri; - Transformarea RADET în societate comercială şi realizarea programului prioritar de modernizare a infrastructurii destinată serviciului public de alimentare cu energie termică;
- reformă instituţională radicală: o nouă soluţie pentru administrarea funcţională şi eficientă a întregului oraş; o nouă împărţire administrativ-teritorială; un singur buget consolidat; O NOUĂ LEGE A CAPITALEI;
- Transparenţă în administraţie: administraţie publică eficientă; redefinirea funcţiei publice;
- Cadastru pe Bucureşti, realizarea Sistemului informatic geografic (GIS), care să centralizeze informaţiile cadastrale şi să le integreze cu cele topografice, cu cele fiscale şi cu cele poştale.
Mediul de <br>afaceri

Mediul de
afaceri

- Bucureşti – ecosistem atractiv şi motor de creştere economică;
- Parteneriat funcţional între administraţie, mediul de afaceri şi comunitatea locală, optimizarea relaţiilor dintre cele două entităţi; atragerea de investitori;
- Restituirea de facilităţi pentru atragerea investitorilor privaţi;
- Bucureşti – centru regional IT; studiu de oportunitate pentru crearea la Bucureşti a unui parc industrial;
- Abordarea macroteritorială cu impact asupra mediului de afaceri;
- Soluţii de creştere a utilizării PPP în proiectele de infrastructură publică; promovare iniţiativă privind constituirea şi funcţionarea clusterelor economice prin parteneriat privat-public;
- Construcţii noi, reabilitări şi consolidări clădiri etc.;
- Reforma instituţională şi performantă în administraţia publică, în relaţia cu mediul de afaceri;
- Turism în afaceri; city break; puncte de informare turistică.